තංගල්ල වෙරළ තීරය

ශ්‍රී ලංකාවේ දැකිය හැකි තවත් එක් මනරම් වෙරළ තීරයකි. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ දැඩි ආකර්ශණයක් දිනා ගත් තංගල්ල වෙරළ තීරය ඔබ නැරඹිය යුතුම ස්ථානයන්ගෙන් එකකි. තංගල්ල නගරයට ළඟා වීමට පෙර රෝහල අසලින් දකුණු පසට හැරී යන මාර්ගය දිගේ මද දුරක් ගිය විට මෙම දර්ශණීය වෙරළ තීරය හමුවේ. එම මාර්ගය හැරුණු විට තංගල්ල නගරයේ ඇති වෙරළ දිශාවට ඇති තවත් මාර්ග කිහිපයකින්ම මෙම ස්ථානයට පැමිණිය හැකි වේ. තංගල්ල රුහුණ නාවික හමුදා කදවුර මෙම වෙරළ තීරය ආසන්නව ස්ථාන ගත කර ඇත.

ස්වාභාවිකව පිහිටි ගල් පරයක් නිසාවෙන් විශාල රළ බිදෙන අතර එමඟින් පිහිනීමට ආරක්ෂිත වෙරළක් තනා දෙයි. හොදින් ඉඩඩපහසුකම් ඇති මෙම සුන්දර වෙරළ තීරය වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් වලින්ද සමන්විත වේ. සවසට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ වැඩි ආකර්ශණයට පාත්‍ර වන මෙම වෙරළ තීරය හිරු බැස යන විට අවට මනරම් චිත්‍රයක් මවයි. ඉතා සුඛෝපභෝගී හෝටල් මෙන්ම ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය තරම් හෝටල් සහ නවාතැන් ස්ථාන ගණනාවක් මෙම වෙරළ තීරය අවට දැකිය හැකියි.

Tangalle beach