බුදුරුවගල

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති පුරාණ බෞද්ධ විහාරයකි. දැවැන්ත පර්වතයක කැපූ පිළිම හතක් තිබේ. ඒවා කොටස් තුනකට වෙන් කර ඇති අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශාල ප්‍රතිමායකි. එය අඩි 50 ක් පමණ උසය.

විශාල බුදු පිළිමය දෙපස ප්‍රතිමා තුන බැගින් තිබේ. අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්වයන්ගේ හා තාරා දෙවඟනගේ ප්‍රතිමා ඒ අතර ඇත.

මෙම ප්‍රතිමා සෑදූ අය කවුරුන්දැයි කීමට ඓතිහාසික සාක්ෂි නොමැත. නමුත් පුරාවිද්යාඥයින් විශ්වාස කරන්නේ ඒවා අනුරාධපුර යුගයට අයත් බවයි.

ප්‍රතිමාවල ඉතිරිව ඇති පින්තාරු කරන ලද කොටස් පුරාණ කාලවලදී මෙම පින්තූර වර්ණ ගැන්වූ බවට සාධකයක සපයයි.

මෙම ස්ථානයට පැමිණීම සඳහා තණමල්විල මාර්ගයේ වැල්ලවාය සිට කි.මී. 5 ක් පමණ දුර ගමන් කිරීමට සිදු වේ. මාර්ගයේ දකුණු පස නාම පුවරුවක් තිබේ. පටු මාර්ගයේ අවසානයේ පන්සල පිහිටයි. එයට ළඟා වීමට එම පටු මාර්ගයේ කිලෝමීටර් කිහිපයක් ගමන් කළ යුතුය. මෝටර් රථයකින් එය ළඟා විය හැකි ය. නමුත් ප්‍රතිමා ඇති ස්ථානයට යාමට පන්සලේ සිට මීටර 200 ක් පමණ පා ගමනින් යා යුතුය.